Ochrana osobních údajů

Vaše důvěra je pro nás důležitá, proto respektujeme bezpečnost vašich dat. Budeme vás informovat o vašich shromážděných a uložených datech, o vašich právech na informace, opravy, blokování a jejich vymazání.

1. Sběr a skladování dat

Když navštívíte webovou stránku, váš prohlížeč vyšle informaci o typu prohlížeče a jeho verzi, typu operačního systému, příslušné URL, IP adrese, jménu souboru, přístupu, množství přenášených dat, a také o datu a času serverového požadavku. Tato data nejsou přidělena žádné specifické osobě nebo datovému zdroji a jsou nejprve uložena a pak automaticky smazána po statistickém zhodnocení.

2. Cookies

Váš prohlížeč také ukládá tzv. cookies. To jsou soubory, které mají za úkol udělat internetové prohlížení uživatelsky přívětivější. Ukládání cookies může být zakázáno v nastavení vašeho prohlížeče.

3. Informace, korekce, blokování, výmaz

Vámi poskytnutá personální data jsou použita jen s vaším povolením k zodpovězení otázek, zpracovávání zakázek a pro technickou administrativu a jsou uloženy bez přístupu třetích stran. Předávání dat třetím stranám se provádí čistě z důvodů naplnění kontraktu s vaším souhlasem, ten může být kdykoliv odvolán. Nesdílíme ani neprodáváme nám svěřená data. Kdykoliv můžete od nás obdržet informaci týkající se vašich uložených dat nebo informaci ohledně datových zdrojů. Navíc, v souladu s legálními požadavky, máte právo upravit, blokovat nebo vymazat uložená personální data. Poptávku nebo požadavek ohledně korekce, blokování nebo vymazání dat je možné podat přes kontaktní detaily na našem webu.