Storno podmínky

V případě odstoupení od kontraktu, jsou vzájemně obdržené platby navráceny a případné zisky také vráceny. Pokud nám nejste schopni uhradit plně nebo částečně naše služby nebo zboží (např. plastisol transfer) nebo pokud je vracené zboží v horším stavu, zákazník je povinen nám kompenzovat sníženou kvalitu. Zákazník by měl být odpovědný jen za sníženou kvalitu zboží vzniklou z jakékoliv jiné činnosti než té, která je potřebná k testování funkčnosti nebo k fungování zboží. „Testování funkčnosti nebo fungování“ je rozuměno jako testování nebo zkoušení příslušného zboží jak by bylo typické a možné v maloobchodním obchodě. Zboží způsobilé k dodání bude vráceno na naše náklady a riziko.

Zákazník je odpovědný za normální vrácení dopravních nákladů, pokud doručené zboží není zboží objednané a cena za zboží k vrácení nepřesahuje 40 €, anebo v případě vyšší ceny, jste dosud v době návratu, za předpokladu reciprocity nezaplatil kontraktem podmíněnou částečnou úhradu. Jinak odběratel nenese odpovědnost za placení poštovného při vrácení. Zboží, které nelze odeslat bude vyzvednuto. Závazky uhradit platby musí být splněny do 30 dnů. Konečný termín pro zákazníka začíná běžet ve chvíli, kdy jste nám odeslali stornovací oznámení, a pro nás když oznámení obdržíme.